ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Материална база

Детска градина №19 "Света София" е общинска детска градина и използва триетажна масивна сграда.

Всяка група разполага със занималня и отделна спалня. Оборудването на помещенията е съобразено с изискванията за правилно отглеждане на деца в предучилищна възраст.

В сградата са обособени помещения за занимания по физическа култура и спортни игри, музика, помещения за работа на екипа за подкрепа и личностно развитие.

Към детската градина има  кухненски блок, оборудван със съвременна техника, която позволява използване  на технологии за  здравословно хранене.

Дворът е обезопасен и не се допука влизане на МПС и преминаване на външни лица.

В детската градина има видеонаблюдение за контрол на пропусквателния режим.