ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

История

Детска градина №19 "Света София" е основана на 01.03.1948г. с Административен акт №2 и се е помещавала в красива двуетажна сграда, намираща се на ъгъла на бул. „Христо Смирненски” и ул. „Добри Войников”.  Първоначално  детската градина е с 2 групи.През 1964 година с нарастването на потребността от места в детските градини, започва изработването на идеен проект за разширяване на ДГ №19. Към съществуващата сграда да се построи нова триетажна сграда за 6 групи, три от които са за седмични групи с обособени спални помещения. Новата сграда започва да функционира през 1969 година. Към детската градина има 3 дка двор с обособени 9 площадки за игра на децата. Проектант на сградата е арх. Стоянов. Сградата на детската градина е била една от най-просторните, със собствен облик, защото  не е по типов проект. 

ДГ №19е била базова детска градина към института за усъвършенстване на учители. Десетки учители от цялата страна са се обучавали от опита на  педагозите в ДГ №19. Днешните педагогически специалисти са се учили от професионалните  умения и мъдрост на своите наставници. През този период са и най-добрите ни постижения в областта на изобразителното изкуство за деца от предучилищна възраст. Творческият облик и атмосфера вДГ №19 се формира и от работата за съхраняване на народните обичаи и традиции, които присъстват в ежедневието на децата чрез празничния обреден календар, в изобразителното и музикално изкуство на децата. Възпитаниците на ДГ №19 са носители на десетки призови места на регионално и национално ниво в областта на спорта и художествената гимнастика. 

В наши дни педагогическият екип на ДГ №19 работи за възпитаване на децата в дух на толерантност и разбирателство. Нашата убеденост е, че децата на новия век трябва да се възпитават с любов, в дух на съпричастност, толерантност и нов светоглед. През този период детската градина получи името „Света София”, което въплъщава нашата идея за ценностите във възпитанието на децата.През месец май 2003 година с голям концерт под наслов „Усмивки под дъгата” в зала ВИАС отбелязахме 55 годишнината от основаването на ДГ №19. През май 2008 година – 60 годишния юбилей бе отбелязан с концерт  „Детство мое…” Сред официалните гости присъстваха всички учители, които сътворяваха историята на ДГ №19 „Света София”. 

Екипът на ДГ №19 „Света София” работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето; 

Нашите ЦЕННОСТИ И  ПРИНЦИПИ са:

  • Хуманност и демократичност на педагогическия процес;
  • Прилагаме педагогиката на толерантността и ненасилието;
  • Позитивно възпитание;
  • Прилагане педагогика на сътрудничеството в подкрепа на децата и техните семейства.

В работата си отдаваме голямо значение на сътрудничеството с родителите.