ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Екип

Директор: 

Аделина Николова. Висше образование, магистър по предучилищна педагогика, Специална педагогика - бакалавър, Психология - магистър. 

Педагогически специалисти:

 1. Евелина Козарева-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС
 2. Костадинка Танчева-Висше образование, Магистър музикална педагогика;Притежава VПКС.
 3. Милена Георгиева-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 4. Кристина Захариева-Висше образование, професионален бакалавър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 5. Зоя Колева-Висше образование, професионален бакалавър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 6. Надежда Иванова-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика.
 7. Ана-Мария Ангелова - Висше образование, магистър по предучилищна педагогика.
 8. Стоянка Вълчкова - Висше образование, бакалавър по предучилищна педагогика.
 9. Наталия Стефанова - Висше образование, магистър по предучилищна педагогика.
 10. Симона Вътовска - Висше образование, магистър по предучилищна педагогика.
 11. Ралица Янакиева - Висше образование, магистър по предучилищна педагогика.
 12. Петя Миланова-Висше образование, магистър музикална педагогика;Притежава VПКС.
 13. Весела Огнянова-психолог
 14. Иглика Цветкова-логопед
 15. Миглена Димитрова - ресурсен учител