ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

За нас

Детска градина №19 "Света София" е от първите открити обществени детски заведения в гр. София - основана е на 01.03.1948г. В първите години след откриването си детската градина се е помещавала в красива двуетажна къща, намираща се на пресечката на бул. „Христо Смирненски” и ул. „Добри Войников”. През 1964 година започва проектиране и разширение на сградата.

Днес детската градина разполага с триетажна сграда с просторни помещения – всяка група има отделна занималня и спалня, има физкултурен салон, кабинет по английски език. Дворът е обезопасен, с нови уреди. Детската градина има охрана и видеонаблюдение. За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози - 12 старши учители, 1 старши учител по музика, 7 помощник възпитатели и друг технически и обслужващ персонал. Осигурено е целодневно медицинско обслужване.

Екипът на ЦДГ №19 осъществява педагогическото взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личност и  за осигуряване на необходимите условия за:

  • физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето;
  • гарантиране правата, сигурността, достойнството и уважението към всяко дете и възпитанието му в дух на толерантност;
  • приобщаване към българските традиции, към културните и общочовешки ценности.