ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Трета група - "Мечо Пух"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП НА ГРУПАТА:

Евелина Козарева старши учител

Милена Георгиева старши учител

Снежана Айвазова помощник възпитател

e-mail: dg19_mechopooh@abv.bg

Прикачени документи

Нашите правила