ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Детска градина №19 Света София

Прикачени документи

Отчет шестмесечие 2024г.
Бюджет 2024г.
отчет за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2024 г.
Отчет за изпълнението на бюджета за 2023г.
Бюджет 2023
Отчет_9_чие.pdf
Отчет за изпълнението на бюджета за 2022г.
Отчет изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2022г..pdf
Отчет за изпълнението на бюджета за 2021г.
Бюджет 2021г. 002.jpg
Бюджет 2021г. 001.jpg
Отчет за изпълнението на бюджета за -1 тримесечие на 2021г..pdf
Отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.
Отчет за изпълнението на бюджета за ІІІ тримесечие 2020г.
Отчет за изпълнението на бюджета за ІІ тримесечие на 2020г.(3)
Отчет за изпълнението на бюджета за ІІ тримесечие на 2020г.(2)
Отчет за изпълнението на бюджета за ІІ тримесечие на 2020г.(1)
Бюджет ДГ№19 за 2020г 002.jpg
Бюджет ДГ№19 за 2020г 001.jpg
Отчет за изпълнението на бюджета за І тримесечие на 2020г.
Отчет за изпълнението на бюджета за ІV трим.на 2019г.pdf
Отчет на изпълнението на бюджета за ІІІ тримесечие, 2019г.pdf
Отчет за изпълнението на бюджета за ІІ тримесечие на 2019г.pdf
Отчет за изпълнението на бюджета за І тримесечие на 2019г.pdf
Бюджет за 2019г. - Дейност 338
Бюджет за 2019г. - Дейност 311
Отчет за изпълнението на бюджета за ІV тримесечие на 2018г.
Отчет на бюджета за ІІІ тримесечие на 2018г.pdf
Отчет за бюджета за месец юни 2018г.
Отчет за бюджета за месец март 2018г.
Бюджет Местни дейности 2018г.
Бюджет Държавни дейности 2018г.
Бюджет Местни дейности 2017г.
Бюджет Държавни дейности 2017г.