ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Екип

Директор: 

Афродита Ильовска. Работи в детската градина от 1980г. Висше образование, магистър по предучилищна педагогика. Притежава VПКС. Директор от 1998г. 

Педагогически специалисти:

 1. Соня Стойчева-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 2. Тодорка Георгиева-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 3. Евелина Козарева-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 4. Сия Атанасова-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 5. Мадлена Пенева-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 6. Костадинка Танчева-Висше образование, Магистър музикална педагогика;Притежава VПКС.
 7. Милена Георгиева-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 8. Стефка Върбанова-Висше образование, професионален бакалавър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 9. Кристина Захариева-Висше образование, професионален бакалавър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 10. Зоя Колева-Висше образование, професионален бакалавър по предучилищна педагогика;Притежава VПКС.
 11. Виола Караджинска-Висше образование, професионален бакалавър по предучилищна педагогика.
 12. Надежда Иванова-Висше образование, магистър по предучилищна педагогика.
 13. Петя Миланова-Висше образование, магистър музикална педагогика;Притежава VПКС.
 14. Весела Огнянова-психолог
 15. Иглика Цветкова-логопед
 16. Миглена Методиева - ресурсен учител