ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Съобщение

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Ви уведомявам, че срокът за заплащане на дължимите такси за месец  Февруари 2020г. се удължава.

За родителите, които не са заплатили таксата за детската градина за посочения период - м. Февруари 2020г., ръководството на Детска градина №19, предлага възможност за заплащане по банков път. Информация за дължимата сума може да получите от г-жа Весела Георгиева - Завеждащ административна служба, всеки работен ден на телефон 0889536206.

Банковата сметка на детската градина е:

IBAN: BG78SOMB91303140408000

BIC: SOMBBGSF

ВАЖНО: 

В платежния документ следва да се посочи:

Име на получателя: Детска градина №19 "Света София"

Основание за плащане: "Такса за детска градина за м.ІІ.2020г."

Още пояснения: Трите имена на детето и групата

С уважение,

А.Ильовска,

Директор на Детска градина №19

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЪГЛАСНО ПОЛУЧЕНИТЕ УКАЗАНИЯ ОТ ЗДРАВНИТЕ ВЛАСТИ, ОТ ПОНЕДЕЛНИК – 16.03.2020,  ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА НЯМА ДА РАБОТЯТ.

СЛЕДЕТЕ САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВРЪЗКА С ДИРЕКТОРА НА ДГ №19 МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 0884801531.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПОТРЕБНОСТ ОТ КОНСУЛТАЦИИ ИЛИ ВЪПРОСИ КЪМ ПСИХОЛОГА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С Г-ЖА ВЕСЕЛА ОГНЯНОВА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ДО 12 ЧАСА НА ТЕЛЕФОН 0877798008.