ДГ №19 Света София
Детска градина - район Лозенец

Трета Б група "Смехорани"

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП НА ГРУПАТА:

Стефка Върбанова старши учител

Надежда Иванова учител

Веела Димитрова помощник възпитател

Тема на проекта на групата: "Добротата на земята е скрита в децата"

e-mail:  dg19_smehorani@abv.bg