ДГ №19 Света София

Детска градина - район Лозенец

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ

Във връзка с въведените противоепидемични мерки в ДГ №19, родителските срещи ще се проведат в двора на детската градина, както следва:

На 23 септември(сряда) от 17:30ч. за родителите на децата от ІІа и ІІб група, с учители – Тодорка Георгиева, Сия Атанасова, Костадинка Танчева и Снежана Диковска;

 

На 24 септември(четвъртък) от 17:30ч. за родителите на ІІІа и ІІІб групи, с учители – Соня Сточева, Виола Караджинска, Стефка Върбанова, Надежда Иванова;

 

На 25 септември(петък) от 17:30ч. за родителите на ІV група, с учители – Кристина Захариева и Мадлена Пенева

 

На вниманието на родителите на децата  от ІІІ и ІVподготвителни групи !

На 23 септември 2020 година от 8:30 до 10:30 часа децата от ІІІа, ІІІб и ІV групи ще бъдат обследвани от П.Саулска от Държавен логопедичен център. Родителите ще получат информация за децата с говорни проблеми.

Записванията за посещения на логопеда в 35 СЕУ ще се проведе на 28 и 29 септември, за което ще бъдете информирани допълнително.

 От Ръководството на ДГ №19

ВАЖНО!!!

На вниманието на родителите на децата, които възобновяват посещението на детска градина:

При възобновяване на посещението на  детската градина, родителите трябва да представят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, вместо медицински бележки за контакт със заразно болен, родителите декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 От ръководството

 

Важно съобщение за родителите на приетите деца в първа група на ДГ №19 за уч. 2020/2021г.

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да ви поканим на първата ни организационна родителска среща, която ще се проведе на 9 септември 2020г. от 18ч. в двора на детската градина. От 17:30 до 18:00ч. родителите ще имат възможност да се запознаят с помещенията и материалната база на групата. Умоляваме родителите да ползват маски и калцуни с оглед спазване на въведените противоепидемични мерки.

Директор - А.Ильовска

Учители - М.Георгиева и Е.Козарева

 

Уважаеми родители,

Детска градиа №19 дава възможност за заплащане на таксите на място в детската градина и чрез банков превод. Информация за дължимата сума може да получите от г-жа Весела Георгиева - Завеждащ административна служба, всеки работен ден на телефон 0889536206.

Банковата сметка на детската градина е:

IBAN: BG78SOMB91303140408000

BIC: SOMBBGSF

ВАЖНО: 

В платежния документ следва да се посочи:

Име на получателя: Детска градина №19 "Света София"

Основание за плащане: "Такса за детска градина за м.........2020г."

Още пояснения: Трите имена на детето и групата

 С уважение,

А.Ильовска, директор на Детска градина №19

 

Във връзка с предстоящото постъпване в ДГ№19, родителите следва  да попълнят еднократно и да представят декларация за информирано съгласие относно посещаване на детската градина в условията на епидемия. Декларацията може да изтеглите от страницата "За родителите", в рубриката "В помощ на родителите".

Публикувани са указания относно спазване на противоепидемичните мерки в ДГ №19: "Мерки за организиране на дейностите в детската градина след възстановяване приема на деца" и "Вътрешни правила на детската градина в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19"

Директор:А.Ильовска 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЛЕДЕТЕ САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВРЪЗКА С ДИРЕКТОРА НА ДГ №19 МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 0884801531.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПОТРЕБНОСТ ОТ КОНСУЛТАЦИИ ИЛИ ВЪПРОСИ КЪМ ПСИХОЛОГА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С Г-ЖА ВЕСЕЛА ОГНЯНОВА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ДО 12 ЧАСА НА ТЕЛЕФОН 0877798008.

  

Детска градина №19 "Света София" е от първите открити обществени детски градини в гр. София. Днес детската градина разполага с триетажна сграда с просторни помещения - всяка група има отделна занималня и спалня, има физкултурен салон, кабинет по английски език. Дворът е обезопасен, с нови уреди.Детската градина има охрана и видеонаблюдение. За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози. Осигурено е целодневно медицинско обслужване.Екипът на ДГ №19 осъществява педагогическото взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личности и работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето.

Актуални новини
Групи:
Слънчево зайче - ДГ №19 Света София, Лозенец
Мечо Пух - ДГ №19 Света София, Лозенец
Славейче - ДГ №19 Света София, Лозенец
Пинокио - ДГ №19 Света София, Лозенец
Смехорани - ДГ №19 Света София, Лозенец
Звънче - ДГ №19 Света София, Лозенец