ДГ №19 Света София

Детска градина - район Лозенец

Уважаеми родители,

От 1 до 10 юли ще се събират таксите за детската градина за месец юни 2020г. Таксата може да заплатите на място в детската градина всеки работен ден в посочения срок, от 8:00 до 9:00 часа при ЗАС - Весела Георгиева. Моля, за спазване на противоепидемичните мерки - маски,дезинфекция на ръцете и лична химикалка за подпис.

За родителите, които имат възможност за интернетбанкиране, могат да заплатят и онлайн.

Информация за дължимата сума може да получите от г-жа Весела Георгиева - Завеждащ административна служба, всеки работен ден на телефон 0889536206.

Банковата сметка на детската градина е:

IBAN: BG78SOMB91303140408000

BIC: SOMBBGSF

ВАЖНО: 

В платежния документ следва да се посочи:

Име на получателя: Детска градина №19 "Света София"

Основание за плащане: "Такса за детска градина за м.........2020г."

Още пояснения: Трите имена на детето и групата

 С уважение,

А.Ильовска, директор на Детска градина №19

 

Във връзка с предстоящото отваряне на ДГ№19 от 26 май2020г., родителите следва  да попълнят и представят декларация за информирано съгласие относно посещаване на детската градина в условията на епидемия. Декларацията може да изтеглите от страницата "За родителите", в рубриката "В помощ на родителите".

Публикувани са указания относно спазване на противоепидемичните мерки в ДГ №19: "Мерки за организиране на дейностите в детската градина след възстановяване приема на деца" и "Вътрешни правила на детската градина в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19"

Удостоверенията за завършена предучилищна възраст са готови и ще са на разположение на родителите от 26 май. Можете да ги получите от г-жа Козарева и г-жа Георгиева в рамките на работното време на детската градина. На добър час, скъпи деца от ІV група "Мечо Пух", на добър час в първи клас! Оставате в сърцата ни!

Директор:А.Ильовска 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЛЕДЕТЕ САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВРЪЗКА С ДИРЕКТОРА НА ДГ №19 МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 0884801531.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПОТРЕБНОСТ ОТ КОНСУЛТАЦИИ ИЛИ ВЪПРОСИ КЪМ ПСИХОЛОГА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С Г-ЖА ВЕСЕЛА ОГНЯНОВА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ДО 12 ЧАСА НА ТЕЛЕФОН 0877798008.

  

Детска градина №19 "Света София" е от първите открити обществени детски градини в гр. София. Днес детската градина разполага с триетажна сграда с просторни помещения - всяка група има отделна занималня и спалня, има физкултурен салон, кабинет по английски език. Дворът е обезопасен, с нови уреди.Детската градина има охрана и видеонаблюдение. За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози. Осигурено е целодневно медицинско обслужване.Екипът на ДГ №19 осъществява педагогическото взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личности и работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето.

Актуални новини
Групи:
Слънчево зайче - ДГ №19 Света София, Лозенец
Мечо Пух - ДГ №19 Света София, Лозенец
Славейче - ДГ №19 Света София, Лозенец
Пинокио - ДГ №19 Света София, Лозенец
Смехорани - ДГ №19 Света София, Лозенец
Звънче - ДГ №19 Света София, Лозенец