ДГ №19 Света София

Детска градина - район Лозенец

 

 

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че в случай на положителна проба за Ковид 19 на родител, брат/сестра или дете от детската градина, както и в случай на заболяване, родителите трябва незабавно да информират директора, за своевременно прилагане на всички предписани противоепидемични мерки.

Директор:А.Ильовска

 

Уважаеми родители,

Съгласно Наредба за допълнение на Наредба №5/2016г. за предучилищното образование (ДВ.бр.95/6.11.2020г.):

През учебната 2020/2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в детска градина/училище, попадаща в червена или оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. Отсъствията се извиняват като отсъствия по уважителни причини.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с финансовото приключване на 2020г. и планиране на разходите до края на годината, ръководството на детската градина моли родителите да подадат информация като попълнят формуляра. Краен срок за подаване на информация - до 10ч. на 04.12.2020г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeon1vnBfXkksFuR201J2APbbkhfPEyFKmRdNn10dfXAft3hw/viewform?usp=sf_link

 

 

 

Уважаеми родители,

Детска градиа №19 дава възможност за заплащане на таксите на място в детската градина и чрез банков превод. Информация за дължимата сума може да получите от г-жа Весела Георгиева - Завеждащ административна служба, всеки работен ден на телефон 0889536206.

Банковата сметка на детската градина е:

IBAN: BG78SOMB91303140408000

BIC: SOMBBGSF

ВАЖНО: 

В платежния документ следва да се посочи:

Име на получателя: Детска градина №19 "Света София"

Основание за плащане: "Такса за детска градина за м.........2020г."

Още пояснения: Трите имена на детето и групата

 С уважение,

А.Ильовска, директор на Детска градина №19

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СЛЕДЕТЕ САЙТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВРЪЗКА С ДИРЕКТОРА НА ДГ №19 МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 0884801531.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПОТРЕБНОСТ ОТ КОНСУЛТАЦИИ ИЛИ ВЪПРОСИ КЪМ ПСИХОЛОГА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА, МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С Г-ЖА ВЕСЕЛА ОГНЯНОВА, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ДО 12 ЧАСА НА ТЕЛЕФОН 0877798008.

  

Детска градина №19 "Света София" е от първите открити обществени детски градини в гр. София. Днес детската градина разполага с триетажна сграда с просторни помещения - всяка група има отделна занималня и спалня, има физкултурен салон, кабинет по английски език. Дворът е обезопасен, с нови уреди.Детската градина има охрана и видеонаблюдение. За емоционалния комфорт на децата се грижат квалифицирани и опитни педагози. Осигурено е целодневно медицинско обслужване.Екипът на ДГ №19 осъществява педагогическото взаимодействие, основано на разбирането за уникалността на детската личности и работи за осигуряване на необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и социално развитие на детето.

Актуални новини
Групи:
Слънчево зайче - ДГ №19 Света София, Лозенец
Мечо Пух - ДГ №19 Света София, Лозенец
Славейче - ДГ №19 Света София, Лозенец
Пинокио - ДГ №19 Света София, Лозенец
Смехорани - ДГ №19 Света София, Лозенец
Звънче - ДГ №19 Света София, Лозенец